Một cọc tiền 500k bao nhiêu tờ

 Bạn đang băn khoản một cọc tiền 500k bao nhiêu tờ ? Khi vào ngân hàng thấy các cọc tiền 500.000 VNĐ nói chung và các đồng tiền khác nói riêng.

Trong bài này Lương Ngọc Anh sẽ giải đáp cho bạn

1 Cọc tiền 500k có 1000 tờ theo nguyên tắc một (cọc, cây, bó, cục) = 10 xấp tiền = 1000 tờ

Một cọc tiền 500K có 1000 tờ


Bạn nên xem thêm:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1 tỷ USD nặng bao nhiêu kg

1 tép tiền là bao nhiều tờ