1 tỷ USD nặng bao nhiêu kg

Bạn đang băn khoăn đặt câu hỏi 1 tỷ USD nặng bao nhiêu kg. Cụ thể, nếu 1 tỷ đô la tiền:
  • Mệnh giá 2 đô la: Số tiền 1 tỷ đô la sẽ có trọng lượng 500.000 kg.
  • Mệnh giá 10 đô la: Số tiền 1 tỷ đô la sẽ có trọng lượng 100.000 kg.
  • Mệnh giá 20 đô la: Số tiền 1 tỷ đô la sẽ có trọng lượng 50.000kg.
  • Mệnh giá 50 đô la: Số tiền 1 tỷ đô la sẽ có trọng lượng 20.000 kg.
  • Mệnh giá 100 đô la: Số tiền 1 tỷ đô la sẽ có trọng lượng 10.000 kg. 


Mệnh giá bị làm giả nhiều nhất là 20 USD, tiếp đó là 100 USD. Ở nước ngoài thì 100 USD lại bị “nhái” nhiều nhất. Đến năm 2005, Sở Mật Vụ Hoa Kỳ báo cáo: “Có tổng cộng 37,9 triệu USD Mỹ làm giả đang trôi nổi ở nước ngoài và 4,8 triệu USD đang được tiêu dùng”.

Xem thêm:
Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một cọc tiền 500k bao nhiêu tờ

1 tép tiền là bao nhiều tờ