1 tép tiền là bao nhiều tờ

1 Tép tiền là 100 tờ ngoại là tép tiền thì người sử dụng thường gọi là thếp, xấp tiền. Ý nghĩa của những từ ngữ này vẫn vậy được xếp thành 100 tờ

VD: 5000 VND: 1 tép = 500 ngàn: 1 cây (bó) = 5 triệu; 1 bao giấy = 50 triệu ; 1 bao tải = 100 triệu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một cọc tiền 500k bao nhiêu tờ

1 tỷ USD nặng bao nhiêu kg